Son programas onde o obxectivo principal é traballar de forma integral as capacidades dos usuarios en todos os seus niveis: cognitivo, emocional, físico e social, para a mellora no proceso persoal, a través das intervencións estruturadas que propoñemos. Estas intervencións están divididas en diferentes actividades que buscan unha participación activa a través das diferentes partes das sesións que se realizan. Nelas traballaran distintas técnicas sempre adaptadas aos colectivos e cos nosos cooterapeutas os cabalos, previa avaliación por parte do equipo do centro.

Especialmente indicados para: Adicións, depresión/ansiedade, duelo, déficit de atención / hiperactividade e problemas de conduta, autismo, etc.

SOLICITAR MAS INFORMACION