Nestas sesións farase unha programación individualizada adaptada ao usuario partindo das necesidades que presente, compaxinan diferentes técnicas co traballo con nosos cooterapeutas os cabalos.

As sesión dividiranse en distintas partes para traballar todo o seu proceso, nun contorno natural e saudable.

SOLICITAR MAS INFORMACION